تعبیر خواب تجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟

به گزارش آموزشگاه ما، تعبیر مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب نشان های مختلفی نیاز دارد و در شرایط مختلف میتواند معانی متفاوتی داشته باشد، که حتی میتواند به روحیات فرد در بیداری نیز دلالت کند.

تعبیر خواب تجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تجاوز چیست؟

تجاوز در رویای مردان

بنا به عقیده فروید دیدن رویای تجاوز در خواب ‌های مردان مربوط به احساسات سادیسمی یا دیگر آزاری جنسی در زندگی بیداری آن‌هاست.

تجاوز در رویای زنان

فروید این گونه خواب‌ها را برای زنان ناشی از ترس برای برقراری رابطه جنسی می‌داند. از طرفی این خواب می‌تواند سوء استفاده شدن در بخشی از زندگی را نیز نشان دهد.

این رویا در واقع پاسخ و عکس العملی نسبت به آسیب‌های گذشته، سو استفاده جنسی و یا تحقیراتی که در گذشته شخص بیننده خواب با آن درگیر بوده است.

معمولا رویاهای تجاوز شامل موارد زیر هستند.

  • شاهد یک تجاوز بودن
  • قربانی تجاوز بودن
  • ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن
  • خواستار تجاوز به عنف بودن
  • تهدید به تجاوز شدن
  • احساس ناتوانی در شرایط جنسی
  • و...

تعبیر خواب مورد تجاوز قرار گرفتن

خواب دیدن اینکه مورد حمله فیزیکی قرار میگیرید، به موقعیتی در بیداری اشاره دارد که شما حس می کنید بی یاور و آسیب پذیر هستید. چیزی در زندگی تان، از کنترل شما خارج است. به ویژه اگر شما خواب ببینید که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اید، بیانگر موقعیتی است که حس می کنید مورد هتک حرمت قرار گرفته یا قربانی شده اید.

خواب دیدن اینکه به شما تجاوز شده است (هتک حرمت شده اید) یا نزدیک بوده تجاوز گردد بیانگر احساسات کینه توزانه یا رنجش آور در خصوص جنس مخالف است. شما حس می کنید که مورد هجوم واقع شده اید یا ازتان سو استفاده شده است. چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی شما را به خطر می اندازد چیزها روی شما فشار می آورد. خواب تجاوز، برای کسانی که واقعا در زندگی بیداری به آنها تجاوز شده است رایج است.

اگر در خواب خود مشاهده کردید که مورد تجاوز قرار گرفته‌اید در حالی که در زندگی واقعی با این موضوع روبرو نشده‌اید بیانگر بسیاری از مسائل است. ترس از دست دادن کنترل زندگی تا داشتن افکار منفی و غیر عرف جامعه می‌تواند منجر به دیدن این‌گونه خواب ‌ها گردد.

اگر در خواب ببینید که کسی به شما تعرض نموده یا آزاری رسانده است این خواب با مانعی در زندگی شما در ارتباط است. سعی کنید در انجام پروژه‌های خود ثابت قدم بمانید. شما معمولا وقتی خواب تجاوز را می‌بینید که احساس می‌کنید کسی در زندگی واقعی تان شما را کنترل می‌کند. اگر در خواب می‌بینید که یکی از افراد خانواده تان به شما تعرض نموده یا آزاری به شما می‌رساند، همه چیز را شخصی ندانید.

تعبیر خواب نجات دادن شخصی از تجاوز

نجات دادن شخصی از تجاوز یا نگهداری از فردی بعد تجاوز در رویا بیانگر نشانه‌های امیدوار کننده در زندگی شماست. این خواب نشان می‌دهد که شما می‌توانید در زندگی فعل خواستن را صرف کنید و در موقعیت‌هایی که تحت فشار هستید به خوبی می‌توانید اوضاع را در اختیار خود بگیرید.

تعبیر خواب تجاوز کردن به بچه

تجاوز به یک کودک در خواب نشان دهنده آن است که شما در رویارویی با افراد بانفوذ و چهره‌های قدرتمند احساس ناتوانی و ضعف می‌کنید. از یک طرف شاید خودتان را فردی می‌بینید که مورد تجاوز صاحبان قدرت قرار می‌گیرد و از طرف دیگر شاید احساس می‌کنید فرد متجاوز در خواب کسی است که از ضعفا یا گروهی از افراد متواضع و فروتن سوءاستفاده می‌کند.

تعبیر خواب تجاوز کردن

دیدن ارتکاب تجاوز در خوابتان بیانگر اختلال عملکرد جنسی یا عدم اطمینان است. به ویژه اگر شما در خواب شاهد تجاوز چند نفر به یک نفر باشید، پس بیانگر بی یاوری کامل در یک موقعیت است. شما منابع یا قدرت برای انجام چیز درست را ندارید. ممکن است به این معنی باشد که شما یا کسی تحقیر شده اید.

تعبیر خواب ماسکی بر چهره متجاوز

اگر در خواب ببینید که متجاوزگر یا غاصب ماسکی بر چهره اش دارد یا سر و صورت خود را با چیزی پوشانده است، از دیدگاه روانشناسی تعبیر آن است که در جنبه های گوناگونی از زندگی خود احساس فقدان و از دست دادن کنترل را تجربه می کنید. بعلاوه باید این نکته را هم در نظر بگیرید که خواب شما دربردارنده یک پیغام معنوی و روحانی بسیار قابل توجه است. اگر در خواب ببینید که مورد تجاوز قرار می گیرید، این خواب درواقع ندایی روحانی است و به این مفهوم است که شما کنترل خود را از دست داده اید و حالا زمان آن رسیده که برای به دست آوردن کنترل از دست رفته بجنگید.

اگر درگیر یک جنگ قانونی از قبیل بازداشت شدن یا طلاق هستید یا احساس می کنید که در حد مرگ از شما انتقام گرفته شده است، باید بدانید که دیگر زمان خوب بازی کردن و خوب بودن نیست. به یاد داشته باشید که همیشه باید برای نفر اول بودن و برترین بودن کوشش کنید اما اکنون زمان آن است که برای برآورده کردن احتیاجهای شخصی تان اقدام و کوشش کنید و بدانید که هرآنچه مستحق و سزاوار دریافتش هستید به شما داده خواهد شد. ساده تر بگوییم: این خواب نشان دهنده آن است که شما قبل از آنکه به وسیله سختی ها و مسائل از پا در آیید باید کنترل اوضاع را در اختیارتان بگیرید.

تعبیر خواب خوشایند بودن تجاوز

اگر در خواب ببینید که تجاوز به شما برایتان خوشایند است و آن را دوست دارید، این خواب با سندروم اتاق خواب مرده در ارتباط است. در این نوع از سندروم شما احساس می کنید که رضایت جنسی شما بطور کامل برآورده نمی گردد. به عبارت دیگر، شما از عشق و محبت کافی که خوشبختی و خوشحالی عاطفی را در شما تحت تاثیر قرار می دهد برخوردار نیستید.

درواقع مقصود این نیست که شما احساس افسردگی می کنید یا بعد از تجربه چنین خوابی شرایط فکری شما دچار چالش می گردد. تجاوز تجربه ای بسیار سخت و ناخوشایند به تعداد می رود. اگر در خواب ببینید که به شما تجاوز می گردد و تجربه ای که در خواب پشت سر گذاشته اید وحشتناک به نظر برسد، این خواب نشان دهنده تجربه هایی چالش برانگیز برای ورود به ابعادی ثمربخش و سازنده در زندگی شما به تعداد می رود.

تعبیر خواب تجاوز گروهی

تماشا تجاوز گروهی در خواب نشان دهنده آن است که یک نفر از شخصیت فوق العاده قوی خود برای تخریب دیگران استفاده می نماید. این خواب نمادی از خشم و خشونت است و ضعف نیروی اراده را نشان می دهد.

تعبیر خواب شاهد تجاوز بودن

اگر در خواب ببینید که شاهد تجاوزی هستید باید این خواب را نوعی هشدار و زنگ خطر بدانید. تعبیر این خواب آن است که احتمالا یکی از آشنایان نزدیک شما زندانی یا زخمی می گردد یا مورد سرقت مسلحانه قرار می گیرد. این فرد ممکن است به یاری و حمایت شما احتیاج داشته باشد.

پس از تجاوز در پی دارو گشتن

اگر در عالم رویا دیدید که به شما تجاوز شده بود و شما حیران و آشفته حال در پی یک قرص و یا دارو بودید، چنین خوابی از رهایی افکار و قدرت فکر شما در زندگی حقیقی خبر می دهد. در واقع شما دوست دارید که فکر و روح تان از نیروی مغناطیسی عشق و عاطفه لبریز باشد. بعلاوه شما در برابر کسی که عاشق او هستید، نمی توانید مقاوکت کنید و دوست دارید تمام جان و زندگی خود را فدای آن کنید.

دزدیده شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن

اگر در خواب دیدید که گروهی یا کسی شما را دزدید و سپس به شما تجاوز شد، این خواب برعکس ماهیت آن، تعبیر خوبی دارد. زندگی شما وارد مرحله نو و تازه ای خواهد شد. در واقع خواب هایی با محتوای قاچاق انسان، برده داری، و یا تجاوز می تواند حامل یک پیغام به شما باشد. شاید در زندگی بیداری شما توانایی و مهارت کافی برای کنترل احساسات و یا شرایط ندارید.

تعبیر خواب تجاوز برای زن

اگر زن شوهر داری در خواب ببیند که به او تجاوز می نمایند تعبیرش شکست عشقی است و یا زندگی مشترک او نافرجام می ماند و مجبور به طلاق خواهد شد.

تعبیر خواب تجاوز مکرر

13- اگر دختری در خواب ببیند که مدام به او تجاوز شده ممکن است در عالم بیداری از طرف کسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد و آثارش را در خواب مشاهده کند. احتمالا این آزار و اذیت از طرف یکی از دوستان و بستگانش انجام شده باشد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع  تجاوز دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: maeaedu.ir شناسه مطلب: 156

به "تعبیر خواب تجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟" امتیاز دهید

58 کاربر به "تعبیر خواب تجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟" امتیاز داده اند | 3.8 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب تجاوز و مورد تجاوز قرار گرفتن در خواب چیست؟"

13 دیدگاه

حیات 10 فروردین 1401

خواب دیدم (مرد)ک من و همسرم در یک مهمانی بودیم ک اونجا مشروب خوردیم و بعد این ک حالت نرمال خود را از دست دادیم من اسرار کردم ک اون مهمانی را ترک کنیم ولی همسرم میخواست ک اونجا بیشتر بمانیم و بعد از کمی زمان آمدن و من را بستن با طناب و همگی ب همسرم تجاوز میکردن و همسرم میگفت اشکالی نداره ‌‌من هر چقدر تلاش میکردم ک خودم و همسرم و نجات بدم نمیتوانستم.
حالا میخواهم بدانم ک تعبیر خواب من چه می‌باشد .

پاسخ به حیات

مهشید 20 دی 1400

دیشب خواب میدیدم که دوتا برادر زاده هام که هرکدوم 10سالشونه (دختر)که مورد تجاوز قرار گرفته بودن و بعد مرده بودن و مشخص نبود که کی اینکارو کرده خیلی گریه کردم هنوزم یادم میاد گریه میکنم لطفا تعبیرش رو بهم بگین

پاسخ به مهشید

زهره 26 آذر 1400

سلام وقتتون بخیر من امروز صبح ساعتای نه صبح بود خوابیدم و توی توی خواب دیدم که تو اریشگاه دارم موهام رو کوتا میکنم و یهو یه انفجاری ره داد همه فرار کردن یجای خیلی تاریک اونجارو تا حالا دوبار دیدم تو خواب یبار اونجا تو خواب ابروم رفت الانم اونجا کلی دختر و زن بودن و یک تجاوز گر به من تجاوز شد و بعد من به شخص تجاوز گر فحش میدادمو گریه میکردم بعد اون رفت
تعبیرش لطفااا

پاسخ به زهره

Nell 8 آبان 1400

سلام
من دیشب حوالی ساعت 4و خورده ای خواب دیدم که در شب تو خیابون قدم میزنم که یه مردی رو میبینم و اون منو به زور به جای خلوتی میبره مورد تجاوز قرار میده ولی تو خواب زیاد تقلا نکردم که فرار کنم و یه جورایی راضی بودم
لطفا تعبیر خوابم رو زدتر بگید
سپاس

پاسخ به Nell

رزا 21 شهریور 1400

سلام من ساعت 5:50 الی 6 صبح خواب دیدم که به برادرم زنگ زدند که به یکی از دوستاش تجاوز شده (پسر) و ازش کمک می خواست و در لحظه غی دیگر، من به صورت مبهم عمل تجاوز رو دیدم ولی نمی دونستم کیه و در لحظه های آخر خوابم خواهرم بهم میگفت مواظب برادرم باشم و تا همچین بلایی سرش نیاد و در خواب حس این رو داشتم که همچین اتفاقی هم برای برادرم هم افتاده
،لطفا تعبیر این خواب رو بهم بگی

پاسخ به رزا

نازنین 4 تیر 1400

سلام من دیشب خواب دیدم با خواهرم و پسر چهارسالش رفتیم توی یه ساختمون برای کاری که الان یادم نمیاد
یهو دیدم خواهر زادم نیس و صداش زدم و رفتم دنبالش توی اتاق و متوجه شدم اونجا چنتا مرد همجنسگرا هست و یکیشون دستو پای خواهر زادم و گرفته و اون یکی داره بهش تجاوز می‌کنه سریع بچه رو ازشون گرفتم و اونی که داشت تجاوز میکرد صورتش رو گذاشته بود روی بالشت تا من نبینم و منم عصبانی بودم و داشتم میرفتم کلانتری تا لو بدم اونجا رو که دیگه بیدار شدم! ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

پاسخ به نازنین

Nazlı 12 خرداد 1400

سلام دیشب در خواب دیدم جایی شبیه دانشگاه هستم و کارمندان و دانشجویانی حضور دارند بعد دیدم همه از اتاقی یا کلاسی خارج شدند تا من اومدم به خودم بجنبم و خارج شوم دیدم چهار تا پسر وارد شدند دو تا شون بهم نزدیک شدند و من کم کم احساس خطر کردم دوتای دیگه شون انگار که منصرف شده باشند از اونجا بیرون رفتند دوتای باقیمانده در را قفل کردند متوجه شدم که قصد تجاوز دارند فورا گفتم من با کره ام و بعد از انجام نیت پلیدتان بدجور گرفتار قانون خواهید شد تا اینو شنیدند منصرف شدند و دور شدند فورا از اونجا بیرون اومدم تا فرار کنم و خودمو نجات بدم بعد یادم افتاد کیف و کیف پولم اونجا جا مونده اما جرات نکردم تنهایی برم اونجا پس رفتم دفتر و خواستم از یکی کمک بگیرم و با خودم فکر می کردم الان کیفمو گشته اند و پولامو کش رفته اند دم گوش آقایی ماجرا رو شرح دادم اما قبل از عکس العمل ایشون از خواب بیدار شدم دیدم هوا روشن شده و در جای امنی هستم اما خواب از یادم نمی ره و دوست دارم تعبیرشو بدونم.سپاسگزارم

پاسخ به Nazlı

نرگس 9 خرداد 1400

خواب دیدم خواهرم برایم تعریف میکرد که اون صاحب کاری که پیش کسی که کار میکنه (البته با میل خودش که مثل اینکه به او قولهایی داده بود ) به او تجاوز کرده و من خیلی ناراحت وعصبانی شدم و کلی گریه کردم و گفتم حسابش رو میرسم یتیم گیر آورده؟ بعد دیدم خواهر دیگرم به خانه پدرم آمد و پدرم که فوت شده زنده است و...

پاسخ به نرگس

aylin 8 خرداد 1400

باسلام
من خواب دیدم که جنگی پیش اومده وهمه دریک مکان ک خونه داییم هست پنهان شدیم.درهمون مکان شاهد تجاوز به یک دختربچه بودم خیلی سخت بود .اون دخترو ازاتاق خارج کردم بردمش توحیاط انگار داشت میمرد.بعد دوباره همگی به ازاوخونه فرار کردیم به خانه خودم پناه بردیم اون دختربچه هم همراهمون بودو در توالت پنهانش کرده بودن.دراخر من همراه پدر ومادرم ازاون شهرخارج میشیم ولی خواهر وبرادر بزرگترم همونجا میمونن و قبل زبرگشت برادرم یک صلاح دفاعی بهم میده

پاسخ به aylin

مبینا 7 خرداد 1400

من خواب دیدم پسرخواهرشوهرم که هفت سالشه به دخترمن که پنج سالشه رابطه برقرار کرده جایی که رابطه برقرار کرده قرمزه سرخه سرخ

پاسخ به مبینا

مریم 5 خرداد 1400

سلام وقت بخیر خواب دیدم استادی که فایل جلساتش که پولی هست رو رایگان استفاده کردم به منزل ما امدن و باهم روی تخت به گفتگو بودیم که من رو بوس میکنن و بغل میکنن ولی من اجازه بیشتر رو نمیدم میرن تو تراس بخوابن وومن میرم بیرون از خانه برای نماز که یهو دلم شور میزنه که نکنه دخترم تو خونه اسیبی بهش برسه باترس شروع به دویدن میکنم که دخترم خواب بود گفتم خدا رو شکر و استادمم تو تراس خواب بود ولی یهو دخترم بیدار شد و گفت استادم گفته اگر خوابت نمیاد میخوای بیای پیش من و بعد بغلم کرد ودیدم دخترم شروع به گریه میکنه ازشدت غم و پریشونی از خواب پریدم تعبیرش لطفا بفرمایید

پاسخ به مریم

نسرین 28 اردیبهشت 1400

سلام
من چنوقته خواب میببنم یه نفر دستاش کثیفه و به بدنم دست میزنه و میخواد بهم تجاوز کنه ولی صورتش تو تاریکیه و دیده نمیشه

پاسخ به نسرین

زهره 20 دی 1400

سلام من کارمند داروخانه هستم خواب دیدم که مسیول فنی بسیار شخص مهربونی شده اما من حس خوبی نداشتم.به محض اینکه متوجه شدم قصد تجاوز داره باهاش ضرب و شتم کردم و فرار کردم

پاسخ به زهره
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید