تعبیر خواب ناخن، ناخن بلند یا کوتاه در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش آموزشگاه ما، با تعبیر خواب ناخن، تعبیر خواب ناخن کوتاه، تعبیر خواب مانیکور و پدیکور ناخن، تعبیر خواب ناخن کثیف و تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن، تعبیر خواب ناخن مرد، تعبیر خواب ناخن خیلی بلند ، تعبیر خواب ناخن بلند دیگران، تعبیر خواب ناخن شکسته و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف همراه ما باشید.

تعبیر خواب ناخن، ناخن بلند یا کوتاه در خواب چه مفهومی دارد؟

دیدن ناخن در خواب دلیل بر توانایی و قدرت است. معبرین غربی با استفاده از نمادها ناخن را وسیله ای برای محافظت دانسته و هرگونه خدشه و صدمه دیدن ناخن در خواب را بیانگر از بین رفتن ایمنی در زندگی بیداری می دانند.

تعبیر خواب ناخن

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می باشد.

ابراهیم کرمانی نیز می گوید:

 • تعبیردیدن ناخن توانایی و به دست آوردن مال و اموال می باشد.
 • اگر ببینی ناخن های تو روشن و پاکیزه هستند، دارا و بهره مند می شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، دچار مصیبت خواهی شد.

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای ناخن عبارت اند از:

 1. قدرت و توانایی
 2. قدر و منزلت انسان
 3. شجاعت و دلیری
 4. فرزند
 5. سود و منفعت

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

معبرین غربی گویند:

ناخن در خواب، به طور همزمان نماد خوبی و بدی و به معنای کوشش، شرافت، بدنامی، ترس و حتی بیماری است. گفته می گردد چهار نوع تعریف از خواب ناخن وجود دارد:

 • دیدن ناخن در خواب به این معنا است که، شما بسیار سخت کار خواهید کرد ولی نتیجه قابل توجهی نخواهید گرفت. می توان گفت شما عملا برای هیچ، کوشش بسیاری خواهید کرد.
 • اگر شما در خواب ببینید در حال مانیکور یا پدیکور روی ناخن ها هستید یا لاک می زنید؛ این به معنای شرافت است و بیشتر به کارهایی اشاره می نماید که به صورت داوطلبانه صورت می گیرند و نوع خاصی از لذت را برایتان به ارمغان می آوند. چنین رویاهایی همچنین نشانه تواضع و ناتوانی شما در دروغگویی و پنهانکاری هستند.
 • اگر در خواب ناخن ها شلخته و نازیبا باشند. این رویا نمادی از بروز بیماری های مختلف در آینده ای نزدیک و مسائلی در فعالیت های حرفه ای است. بنابراین ضروری است به سلامتی خود توجه بیشتری داشته باشید و رژیم غذایی و سبک زندگی صحیحی را اتخاذ کنید. همچنین توجه کنید که در محل کار تنها به خودتان متکی باشید و تمامی کارها را بدون تاخیر به انجام برسانید. تنها در این صورت است که شما قادر خواهید بود از مسائل قریب الوقوع جلوگیری کنید.
 • تعبیر دیدن ناخن کثیف در خواب این است که می تواند نمایانگر یک رسوایی یا ننگ و عار باشد که اگر در وضعیتی در سریع ترین زمان ممکن حل نگردد، ممکن است پدید آید.

تعبیر خواب ناخن مرد

اگر مردی در خواب ببیند که ناخنش را کوتاه میکند تعبیرش این است که قدرت این را دارد تا به تنهایی مسائل خود را حل نماید.

اگر در خواب دید که فرد دیگری ناخنش را کوتاه میکرد تعبیرش این است که نمی تواند روی کسی تاثیرگذار باشد و ضعیف و ناتوان است.

تعبیر خواب ناخن بلند دیگران

اگر در خواب دیدید که به ناخن های دیگران زیادی توجه می کردید تعبیرش این است که نباید تسلیم جذابیت های دیگران شوید در غیر این صورت ممکن است آنها به خاطر زیبایی شان سر شما کلاه بگذارند.

تعبیر خواب ناخن بلند دیگران به شما هشدار می دهد که با عقل را انتخاب کنید نه با چشم.

تعبیر خواب ناخن دست

تماشا ناخن دست در خواب دیده نشانه این است که برای رسیدن به آرزوها باید سخت کوشش کنید.

اگر ناخن های دست تان به شدت کوتاه بود تعبیرش این است که بیمار می شوید

اگر ناخن های دست خیلی بلند بود تعبیرش این است که درگیری و نزاع در انتظار شما خواهد بود.

تعبیر خواب ناخن های پا

تعبیر ناخن های پا در خواب نشانه در تعهدات کاری بسیار سنگین اما با حقوق کم است.

تعبیر خواب ناخن شکسته

تعبیر ناخن زشت یا شکسته در خواب نشانه این است که باید کاری انجام دهد که از پس ان بیایید. شما با این کارتان باعث می شوید احترام دیگران را از دست بدهید.

تعبیر ناخن شکافته در خواب نشانه مسائل در برقراری ارتباط است سعی کنید با صبر و حوصله و منطق کار خود را پیش ببرید. این شکاف بعلاوه هشداری برای بیماری است باید بیشتر مراقب خود باشید.

آنلی بیتون می گوید:

تماشا ناخنهای شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفة خود است.

اگر خواب ببینید که ناخن هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می شوید.

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن شست پا

کوتاه کردن ناخن شست پا در خواب نشانه این است که مجبور به انجام کاری میشوید. ممکن است مجبور باشید کار خود را تغییر دهید یا به مکان دیگری اسباب کشی کنید.

اگر در خواب دیدید که ناخن شخص دیگری را کوتاه می کردید تعبیرش این است که کار بسیار سختی به شما واگذار شده است.

تعبیر خواب ناخن گرفتن نوزاد

اگر در خواب دیدید ناخن بچه را کوتاه می کردید تعبیرش این است که ممکن است در آینده به کودکی صدمه بزنید یا کاری کنبد که باعث بدتر شدن شرایط کودک گردد.

تعبیر خواب سوهان ناخن

آنلی بیتون می گوید:

سوهان زدن و تمیز کردن ناخنها در خواب، نشانة آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.

اگر خواب ببینید ناخن هایتان را سوهان می کشید، علامت آن است که پیروز و پیروز خواهید بود.

تعبیر خواب زیبایی ناخن

ناخن زیبا، شفاف و براق در خواب نشان دهنده سلامت و پیروزیت های تجاری و مالی است به زودی پروژه جدیدی را در دست خواهد گرفت که زندگیتان را از این رو به اون رو می نماید.

تعبیر خواب ترمیم ناخن

اگر در خواب دیدید که ناخن های خود را ترمیم می کنید یا لاک میزنید نشانه این است که به زودی به سعادت و رفاه می رسید. تعبیر تماشا لاک ناخن در خواب علاوه بر این نشانه این است که از لحاظ معنوی بسیار عالی هستید.

خواب ناخن لاک زده

لاک قرمز در خواب نشانه انتظار وسوسه انگیز و آرزوهای شهوانی است اگر زن متاهل این خواب را دید تعبیرش این است که با خود می جنگد تا دست به کار بدی نزند.

تعبیر تماشا لاک سیاه در خواب نشانه افکار منفی است اگر از افکار منفی خود بیرون نیاید به زودی افسرده و ناامید خواهید شد.

سالن زیبایی ناخن

اگر خواب ببینید که در یک سالن زیبایی کسان دیگری مشغول تزئین و مانیکور کردن ناخن های تان هستند، به این معنی است که از روابط فعلی خود راضی هستید و در خصوص شغل فعلی خود نگرانی ندارید. در واضع میل دارید در رابطه با برخی از مسائل حالت ریلکس و بی دغدغه ای داشته باشید و به این ترتیب خیال خودتان را راحت کنید. ممکن است به این معنی هم باشد که از انجام کارهای خود لذت می­برید بدون اینکه از قبل آنها را امتحان نموده باشید، علت این است که شما در کل فرد راحتی هستید. اگر خواب ببینید که ناخن مصنوعی یا ناخن آکریلیک گذاشته اید به این معنی است همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.

اگر در خواب با متخصص ناخن در سالن زیبایی ناخن تنها باشید، که خیلی به ندرت اتفاق می افتد، می تواند بسیار بد یمن و نشانه ی عقب افتادن و جا ماندن از دیگران باشد، اما اگر با کسی که روی ناخن تان کار می نماید در حال حرف زدن باشید، ممکن است قضیه را کاملا برعکس کند، و می تواند نشانه ی بسیار خوبی باشد برای رابطه ی صمیمی تان با شریک زندگی یا برترین دوست تان. این که خواب ببینید در سالن زیبایی مشغول درست کردن و پیرایش ناخن های مشتریان هستید به معنی آن است که انرژی تان را روی خدمت به دیگران متمرکز نموده اید و در واقع با یاری به آن ها به خودتان خدمت نموده اید و به یک احساس رضایت درونی دست می یابید.

احساساتی که ممکن است هنگام تماشا خواب ناخن تجربه نموده باشید عبارتند از …

خوشحالی. غرور. اعتماد به نفس. تعجب. نشاط. رضایت. نگرانی. اندوه.

تعبیر خواب ناخن بد شکل

ناخن ها با شکل عجیب و یا نادرست، نشاندهنده رنج و بدبختی است. این خواب به ویژه در خصوص کثیفی در زیر ناخن ها هم دیده می گردد یا اینکه می بینید که ناخن ها به طریقی از بین رفته اند. به زودی می توانید موقعیت های ناخوشایند یا خوشایند را پشت سر بگذارید. می ترسید اما از این مصائب جان سالم به در می برید و خود را قوی تر می یابید.

تعبیر خواب ناخن های پوشیده از زرق و برق

همانطور که آرایش و لباس های شفاف از موقعیت های جدی تر فاصله می گیرند،

پس ناخن های درخشان هم نشان می دهد که کسی شما را منحرف می نماید تا راه خود را پیدا کند یا پیروزیت شما را تضعیف کند.

این دوست دروغگو احتمالاً شما را با تعارف گول می زند و از دروغ، شما را تغذیه می نماید تا شما نتوانید بگویید که واقعاً در زندگی شما چه می گذرد.

باید فوراً از این فرد فاصله بگیرید و بفهمید که یاران واقعی و وفادار شما چه کسانی هستند.

تعبیر خواب سوراخ کردن ناخن

تصور کنید که می خواهید ناخن هایتان را به چیزی مانند پارچه یا پوست کف دست خود بچسبانید،

این خواب به این معنی است که به زودی کاری برجسته انجام خواهید داد یا شما را به رسمیت می شناسند که فوراً اطرافیان شما را تحت تأثیر قرار می دهد.

تحسین و حمایت شما از دوستان یا همکارانتان باعث می گردد معروفیت شما در جامعه تقویت گردد و شما را برای مدتی درخشان جلوه دهد.

تعبیر خواب گرفتن ناخن با دندان

این که آیا شما ناخن های خود را گاز می گرفتید یا می دیدید که شخص دیگری این کار را انجام می داد و این ناخن ها به علت گازگرفتگی کوتاه هستند،

به این معنی است که تعهدات فعلی شما محکوم به یک شکست کامل است.

احتمال زیاد به این علت است که شما فراموش نموده اید که کاری مهم انجام دهید یا اشتباه محاسباتی بزرگی در جایی انجام داده اید.

تعبیر خواب گرفتن ناخن با ناخن گیر

تماشای شخص دیگری که ناخن های خود را می گیرد، نشان دهنده این است که باید به گذشته خود بیشتر توجه کنید و حقایق را در نظر بگیرید.

این رویا نماد از دست دادن یا عدم پیروزیت شما را نشان می دهد که بسیار تعجب آور است

و شما، خانواده، دوستان یا همکارانتان را بسیار ناامید می نماید.

تعبیر خواب ناخن در حال افتادن

تماشا ناخن های خود در خواب در حال از بین رفتن، نماد ضرر اما روشنگری است. منابع سنتی تعبیر خواب می گویند که این نماد، سختی ها و رنج های پیش رو را نشان می دهد.

با این وجود، علت این رنج احتمالاً رفتار مضطرب شما با کسانی است که به شما اهمیت می دهند. در اصل، این بینش ممکن است یک پیشگویی باشد که به سمت رها شدن عزیزانی می روید که از رفتارشان نسبت به خودتان سرخورده شده اید، خواه ممکن است این رفتار ناشی از عصبانیت، فرومایگی، خِرَد و حرص و طمع باشد.

این دیدگاه این امکان را به شما می دهد که خطای جهت خود را مشاهده کنید. اگر بتوانید با پیروزیت روابط خود را تغییر دهید، ممکن است نجات پیدا کنید.

تعبیر خواب ناخن بلند و کوتاه

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی ناخن ها دراز می باشند، تعبیرش بد است.

معبرین غربی گویند: در خواب باید به طول ناخن ها توجه کنید. اگر ناخن هایی که می بینید بلند یا حتی بیش از حد بلند هستند، این نشانه یک دوره بسیار طولانی خوشبختی است. اما اگر ناخن ها کوتاه هستند، بهتر است انتظار لحظات روشن زیادی نداشته باشید. بیشتر اوقات، دیدن آرایش کردن ناخن های خود در خواب، به این معناست که در آینده ای نزدیک ممکن است زندگی شما دچار تحول گردد. چیزی را از دست خواهید داد و در عوض، چیز جدید و معناداری را کسب می کنید.

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می گردد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می گردد و زیان می بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می آوری.

تعبیر خواب لاک ناخن

معبرین غربی گویند: از منظر زندگی خانوادگی، رویایی که در ان ناخن خود را کوتاه می کنید، به معنای کوشش هایی است که برای بدست آوردن یک خیر عمومی باید انجام دهید. شاید لازم باشد زمان بیشتری را در کنار اقوام مسن تر سپری و همچنین جوان ترها سپری کنید که هر دو به محبت و توجه زیادی نیاز دارند. شما باید احساسات خود را در این رابطه بروز دهید. نتیجه این عمل در وهله اول شادی و رضایت درونی شما و در پی آن رضایت مندی آن هاست.

تعبیر خواب ناخن به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می گوید:

 • ناخن بلند: سود
 • ناخن کوتاه: ضرر
 • گرفتن ناخن: شرمساری

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن ناخن در خواب، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
 • سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.
 • دیدن ناخن های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
 • مشاهده ناخن در خواب، علامت انجام کارهای زیاد است.
 • اگر خواب ببینید که ناخن هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می شوید.
 • اگر خواب ببینید ناخن هایتان را سوهان می کشید، علامت آن است که پیروز و پیروز خواهید بود.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع ناخن دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: maeaedu.ir شناسه مطلب: 158

به "تعبیر خواب ناخن، ناخن بلند یا کوتاه در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

48 کاربر به "تعبیر خواب ناخن، ناخن بلند یا کوتاه در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز داده اند | 4.4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب ناخن، ناخن بلند یا کوتاه در خواب چه مفهومی دارد؟"

10 دیدگاه

جلال 26 بهمن 1401

سلام عرض وادب. من دو شب پیش خواب دیدم که ناخون دوتا از انگشتای دستم خیلی بلند هستش.که در خواب می گفتم نباید این ناخونها بشکنه.حالا تعبیرهای که خوندم واقعا ترسیدم.حالا ممنون میشم که تعبیرش کنید

پاسخ به جلال

ساحر 2 آبان 1401

من ناخنم در حالات عادی کاشته و بلنده و خیلی ظریف در خواب دیدم ناگهانی بدون هیچ دلیلی ناخن‌ها شکسته و کوتاه شده و خیلی کت و کلفت هست و در صدد بودم اونها رو ترمیم و درست کنم و دیگر اینکه به خانه مان دزد آمد که 3زن و 1 یا 2 مرد بودند

پاسخ به ساحر

پگاه 28 فروردین 1401

سلام من خواب دیدم با کسی که منو دوست داره و منم دوسش دارم داریم از کنار پارک رد میشیم که بریم سمت ماشین من که دزد ضبط شو زده بیشتر پارک هم مارو نگاه می‌کردند منم دستشو گرفتم که بوس کنم ناخوناش همه بلند بود مثل خانم ها و بوس هم نکردم

پاسخ به پگاه

ترگل 28 اسفند 1401

سلام
من خواب دیدم که ناخن دو تا از انگشتام خیلی بلند شده و این تو خواب برام خیلی عجیب بود
لطفا تعبیرش رو بگید

پاسخ به ترگل

حمید عرب 24 آبان 1400

باسلام وخسته نباشید خدمت شما عزیزان بزرگوار من تو بیداری ناخنهام رو چیدم بعد از دو شب خواب دیدم ک مجددا روییده ناخونهام بلند شدن با تعابیر مختلف ک مطالعه کردم نگران شدم ک آیا بیماری در پیش دارم یا خیر واقعا نگران شدم. تعابیر مختلف خوندم اما برام جا نیوفتاد هرکسی ی تعبیر داشت.. چون ی پیشنهاد کاری دارم باید برای انجام آزمایشات بیمه برگ سلامت ببرم الان نگرانیم اینه ترسم از اینه ک نکنه آزمایش بیماری منو رو کنه ک بعدا بدجور میرم تو انزوا بعد از ی ماه هم فاتحه وصلوات.... لطفا راهنماییم کنید ی تعبیر دقیق بهم بدین ک بتونم با خیال راحت آزمایشمو انجام بدم.

پاسخ به حمید عرب

ناشناس 13 شهریور 1400

سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم مردی که میشناسم ناخن های بلندی داره و لاک قرمز و مشکی زده. خواهرمم آرایش غلیظ قرمز و مشکی کرده و جفت اینا باهم مهمونی بودن.

پاسخ به ناشناس

حسین 21 مهر 1400

سلام در خواب دیدم پدربزرگم که فوت کرده پایین پله های مسجدی که مردم به نماز میرفتن دراز کش هست وگفتم چرا اینجا گفت اینجا جاش خیلی خوبه کمی صحبت کردم گفتم من همیشه یادت میکنم گفت تو را دوست دارم چهره اش نورانیست و ناخونهای بلند و سفیدی داشت .چند نفر از آشنا ها که زنده بودند را نیز دیدم و...
اگر امکانش هست تعبیرش برام بگین با تشکر....

پاسخ به حسین

هادی گنجه 15 خرداد 1400

خواب دیدم که ناخن پاهام عین ناخن های دستم بلند هستن.

پاسخ به هادی گنجه

فاطمه 13 خرداد 1400

سلام
خسته نباشید
من خواب دیدم که در مدرسه هستم و سرکلاس نشستیم و خانمی میاد داخل کلاس و شروع میکنه به دیدن ناخن ها و من اندازه ناخنهام متوسط رو به کوتاه بود و میدونستم که گیر نمیدن به من...وقتی خانم اومد سمت من شروع کرد به دادوفریاد و ناراحتی که ناخن من بلنده بعد
یه لحظه فکر کرد من به ناخنام لاک زدم که بهش میگفتم نه نزدم هیچی و نور ماشینا افتاده روش فکر میکنی لاک هست.. و بعد من هی نگاه میکردم و بهش میگفتم اندازه بقیه است و اشتباه میکنی ولی فایده نداشت و همینطور دستامو نشون میداد به بقیه معلما که چرا ناخنم بلنده...من نگاه که کردم متوجه شدم ناخن کوچیکه دست راستم بلنده و انگار خودم میدونستم و داشتم اونو زیر انگشت دیگه پنهان میکردم اون متوجه اون ناخنم شده بود و ناراحت بود
..... وحتی به خانم میگفتم که ناخن گیر بدید کوتاهش میکنم اما نمیفهمید.
♡ممنون میشم تعبیرکنید♡

پاسخ به فاطمه

ناشناس 6 خرداد 1400

سلام وقتتون به خیر و خوشی ان شاء الله. امروز صبح خواب یک مرد رو دیدم که توی خواب میدونستم آدم خوبی نیست (توی زندگی واقعی ندیدمش تا حالا) اول که بالای شهر اومده بود مثل کلاغ بود (با چشمای سبز فسفری) بعد تغییر شکل داد و آدم شد. اومده بود مسجد بسازه و خیلی هم سعی میکرد خودش رو خوب جلوه بده ولی ناخناش خیلی بلند بودن و زیر لباسش تیغ داشت و من ازش بدم میومد تعبیر خاصی داره؟

پاسخ به ناشناس
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید